bramy.info.pl

Nap?dy do bram skrzyd?owych

Jeste?my w stanie zautomatyzowa? ka?d? bram? skrzyd?ow?. Posiadamy w swojej ofercie produkty nast?puj?cych marek:
CAME, BFT, FAAC, NICE, Normstahl
wi?cej modeli i szczeg?y techniczne w naszym sklepie ONLINE

KRONO
Producent: CAME

Zestaw KRONO Standard do bram o d?ugo?ci skrzyd?a do 3m

KRONO do 10m
Producent: CAME

Zestaw KRONO do bram o d?ugo?ci skrzyd?a do 5 m

Phobos N L BT KIT
Producent: BFT

ZESTAW PHOBOS N L BT KIT/ N BT do s?upkw klinkierowych. Si?a ci?gu 2000N??

VIRGO KIT
Producent: BFT

ZESTAW VIRGO KIT nap?dy z ramieniem ?amanym do 21 cm, skrzyd?o do 2 m-200kg. Si?a ci?gu 2000N?

414

414

Producent: FAAC

Nap?d elektromechaniczny do bram skrzyd?owych dla skrzyd?a o d?ugo?ci do 3 m (4 m z zamkiem elektromagnetycznym)

391

391

Producent: FAAC

Nap?d elektromechaniczny do bram skrzyd?owych do u?ytku przydomowego dla skrzyd?a o d?ugo?ci do 2 m (2,5 m z zamkiem elektromagnetycznym)

WINGO
Producent: NICE

Zestaw do bram dwuskrzyd?owych o d?ugo?ci skrzyd?a do 1.8m

POP

POP

Producent: NICE

Elektromechaniczne si?owniki do bram skrzyd?owych o d?ugo?ci skrzyd?a do 2 m, idealne do monta?u na szerokich s?upkach

Bramy Segmentowe,Uchylne,Automatyka do Bram,Szlabany